Spolupracujeme s filmovými tvůrci v oblasti překrývání vodorovného dopravního značení, fasád a čištění graffiti. Vše posléze uvedeme do původního stavu. Za skvěle odvedenou práci ručíme.