Naše Služby

Čištění
graffiti

Likvidace
plevele

Žvýkačkový
servis

Čištění
čerpacích
stanic

Úklid pro
filmové
produkce

Mytí fasád a
městských
mobiliářů

Průmyslové
objekty

Úklid pro filmové produkce

Vrátíme vše do původního stavu. Překrýváme a odstraňujeme nátěry na silničním dopravním značení, myjeme fasády po patinaci; dokonce dokážeme bezezbytku zlikvidovat umělý sníh i další nepořádky.