Naše Služby

Čištění
graffiti

Likvidace
plevele

Žvýkačkový
servis

Čištění
čerpacích
stanic

Úklid pro
filmové
produkce

Mytí fasád a
městských
mobiliářů

Průmyslové
objekty

Naše Služby

Čištění
graffiti

Likvidace
plevele

Žvýkačkový
servis

Čištění
čerpacích
stanic

Úklid pro
filmové
produkce

Mytí fasád a
městských
mobiliářů

Průmyslové
objekty

Čištění graffiti

Používáme tři základní způsoby. Smývání (vysokotlaká vroucí voda a pára) a překrývání (atestovaný systém, vsakování barvy do struktury překrývky). Pískování (systém pískování s příměsí vody, použitelné i v interierech)

Likvidace plevele

Odstraníme ekologickým způsobem bezezbytku kdekoli (na chodnících, komunikacích, podezdívkách apod.) nežádoucí vegetaci (vroucí voda a pára).

Žvýkačkový servis

Zbavíme veškeré povrchy, jako je dlažba, asfalt, beton, dřevo aj. rozšlapaných použitých žvýkaček (vroucí voda a pára).

Čištění čerpacích stanic

Zajistíme kompletní úklid. Podlahy a jiné nášlapné plochy, stropy, stěny i mycí linky budou svítit čistotou. Likvidujeme oleje a ropné deriváty apod. Vše ekologickým způsobem.

Úklid pro filmové produkce

Vrátíme vše do původního stavu. Překrýváme a odstraňujeme nátěry na silničním dopravním značení, myjeme fasády po patinaci; dokonce dokážeme bezezbytku zlikvidovat umělý sníh i další nepořádky.

Mytí fasád a městských mobiliářů

Postaráme se o odstranění nežádoucích biologických vlivů, jako jsou např. mechy, řasy, lišejníky ze všech druhů fasád. Zlikvidujeme smogové nánosy na zdech, sochách, pomnících, zastávkách hromadné dopravy, popelnicích apod.

Průmyslové objekty

Odstraňujeme nečistoty ze všech oblastí průmyslu, mokrou i suchou cestou a to za pomoci technologií