Naše Služby

Čištění
graffiti

Likvidace
plevele

Žvýkačkový
servis

Čištění
čerpacích
stanic

Úklid pro
filmové
produkce

Mytí fasád a
městských
mobiliářů

Průmyslové
objekty

Mytí fasád a městských mobiliářů

Postaráme se o odstranění nežádoucích biologických vlivů, jako jsou např. mechy, řasy, lišejníky ze všech druhů fasád. Zlikvidujeme smogové nánosy na zdech, sochách, pomnících, zastávkách hromadné dopravy, popelnicích apod.