Naše Služby

Čištění
graffiti

Likvidace
plevele

Žvýkačkový
servis

Čištění
čerpacích
stanic

Úklid pro
filmové
produkce

Mytí fasád a
městských
mobiliářů

Průmyslové
objekty

Likvidace plevele

Odstraníme ekologickým způsobem bezezbytku kdekoli (na chodnících, komunikacích, podezdívkách apod.) nežádoucí vegetaci (vroucí voda a pára).