Naše Služby

Čištění
graffiti

Likvidace
plevele

Žvýkačkový
servis

Čištění
čerpacích
stanic

Úklid pro
filmové
produkce

Mytí fasád a
městských
mobiliářů

Průmyslové
objekty

Čištění graffiti

Používáme tři základní způsoby. Smývání (vysokotlaká vroucí voda a pára) a překrývání (atestovaný systém, vsakování barvy do struktury překrývky). Pískování (systém pískování s příměsí vody, použitelné i v interierech)